Ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87A ter inzage

Het college van B en W heeft de ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87A vastgesteld op 17 januari 2017. Dit plan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om Stalhouderij Klein Middelwijck te moderniseren door onder andere nieuwbouw van een stal.

Waar kunt u het plan inzien?

Het plan ligt van 2 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest. Maak online een afspraak voor het inzien of via telefoonnummer: (035) 609 34 11.

Digitaal raadplegen

Zoekt u op planidentificatienummer NL.IMRO.0342.BPLG0018-0201 of Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87A. Wij kunnen voor u een kopie maken van de stukken. Hier zijn kosten aan verbonden.

Rechtsgeldigheid

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kunt u met een zienswijze laten weten wat u van het ontwerpbestemmingsplan vindt en of u iets aan het plan wilt veranderen. Dit kan op drie manieren:

  • schriftelijke naar: de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87A’
  • mondeling door een afspraak te maken met dhr. Paul Haagen, telefoonnummer: (035) 609 34 11
  • digitaal via het online formulier, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied, Lange Brinkweg 87A’. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend