Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’. Het college maakt bekend dat zij, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder voor een periode van zes weken ter inzage legt.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van een extra woning mogelijk tussen de bestaande woningen Meent 29 en Meent 31 te Soest.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 ter inzage bij bibliotheek Idea (Willaertstraat 49 te Soest).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van de partiële herziening bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 609 34 11.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0049-0201.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’ naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de raad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via telefoonnummer: (035) 609 34 11 met mevrouw Odile de Man
  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via het online formulier Indienen zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Naast Meent 29’.