Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij met het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ instemmen. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch-planologische regeling die het mogelijk maakt vijf grondgebonden woningen te bouwen op het perceel Spoorstraat 9.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 december 2017 tot en met 7 februari 2018 ter inzage in de bibliotheek Idea (Willaertstraat 49 te Soest).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411.

Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0048-0201.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge ontwerpbestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzageligging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’ naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 9’
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met Ferry Supusepa via telefoonnummer (035) 609 34 11
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend via het online formulier Zienswijze ingediend worden, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Spoorstraat 9'