Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij met het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’ instemmen. Op grond van de artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen op de locatie Veenzoom 2 mogelijk.

Inzien

Met ingang van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’ ter inzage in de bibliotheek Idea (Willaertstraat 49). Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het bestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Maak online een afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411.

Digitaal raadplegen

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzageligging van zes weken (vanaf 15 maart 2018) kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, mondeling of digitaal geven:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 2’.
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 035-6093614. 
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend via www.soest.nl/zienswijze ingediend worden  (dus niet via e-mail), onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Veenzoom 2'.