Openbare besluitenlijst 11 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

694666 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Uitvoerings- en handhavingsstrategie fysieke leefomgeving 2024

Beslissing: 

 1. De Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024 vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024.
 2. Het Vergunningenbeleid gemeente Soest 2018-2021 in te trekken per 1 januari 2024.
 3. Het Handhavingsbeleid gemeente Soest 2020-2023 in te trekken per 1 januari 2024.
 4. De volgende aspecten bij handhaving te wijzigen:
  • het niet altijd toekennen van een prioriteit aan een handhavings- verzoek;
  • het verlagen van de prioriteit om te handhaven op overtredingen in het buitengebied;
  • het verlagen van de prioriteit om te handhaven op het illegaal kappen van bomen;
  • het verhogen van de prioriteit om te handhaven op overtredingen bij monumenten.
  • het wijzigen van de gedoogstrategie.