Openbare besluitenlijst 11 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Dienstverlening - 67296

Onderwerp:  Plaatsen drie kjoeps aan de Dalweg, de Oostergracht en de Zuidergracht in Soest

Beslissing: Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van drie tijdelijke kjoeps aan de Dalweg, de Oostergracht en de Zuidergracht te Soest.

2. Ruimte - 66553

Onderwerp: Bestuurlijk hoor en wederhoor onderzoek rekenkamercommissie Fietsstimuleringsbeleid

Beslissing: Reactie op het onderzoeksrapport "Soest op de fiets – Onderzoek rekenkamercommissie Soest naar het fietsstimuleringsbeleid" bestuurlijk vaststellen en bijgevoegde antwoordbrief versturen.

3. Ruimte - 65869

Onderwerp:  Collegevoorstel zienswijzen concept jaarrekening 2020 RMN

Beslissing: 

  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2020 RMN;
  2. Aan de raad voor te stellen bijgaande zienswijze aan te bieden aan het algemeen bestuur van RMN.

4. Ruimte - 65845

Onderwerp: Ondertekening convenant waterstof

Beslissing: Het 'Convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht' te ondertekenen.

5. Ruimte - 65818

Onderwerp: Subsidieregeling Energiebesparing Soest 2021 (RREW)

Beslissing: De subsidieregeling Energiebesparing Soest 2021 (RREW) vast te stellen.

6. Ruimte - 66367

Onderwerp: Plekkepoel Beantwoording art.46 vragen over krakers Amersfoortsestraat 9b en 11 te Soesterberg van de fractie LAS

Beslissing: Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief in het kader van artikel 46-vragen.

7. Samenleving - 62970

Onderwerp: Verkoop Di Lassostraat 65 en 65A

Beslissing: In te stemmen met de verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Soest sectie G nummer 8373, gelegen aan de Di Lassostraat 65 en 65A, conform bijgaande koopovereenkomst.

8. Ruimte - 65980

Onderwerp: Adviesnota Koopovereenkomst Sociale Woningbouw Oude Tempel

Beslissing:

  1. In te stemmen met bijgaand gunningsdocument voor het selecteren van een woningbouwcorporatie voor het bouwen van sociale huurwoningen.
  2. In te stemmen met de concept koopovereenkomst voor sociale woningbouw. Onder voorbehoud dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en er een onherroepelijke ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming is gegeven.
Naar overzicht