Openbare besluitenlijst 12 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

1. Dienstverlening en Vergunning & Handhaving - 2431086

Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van de vastgestelde Tweede Bestuursrapportage RUD Utrecht 2020.
  2. Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging RUD Utrecht 2020 en de Eerste Begrotingswijzing 2021 in de Bestuursrapportage.
  3. In de Voorjaarsnota de kosten van € 10.000 voor 2021 te melden aan de raad.

2. Bedrijfsvoering en Beleid & Advies - 2427198

Onderwerp: GroenLinks, CDA, PvdA en Soest2002 over communicatie

Beslissing: Instemmen met de beantwoording van de door fractie POS gestelde artikel 46 vraag RvO over communicatie.

3. Samenleving - 2443188

Onderwerp: Aanpassen Beleidsregels bijzondere bijstand 2021

Beslissing: 

  1. Instemmen met de aanpassingen van de beleidsregels bijzondere bijstand
  2. Vaststellen van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021.
Naar overzicht