Openbare besluitenlijst 13 oktober 2020

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. BV/Beleid & Advies Bedrijfsvoering - 2411819

Onderwerp: Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2021

Beslissing: 

Bij het instemmingverzoek over de inhoud van de concept arbeidsvoorwaardennota 2021 die als inzet wordt gebruikt voor bespreking met de vakbonden voor de Cao Gemeenten 2021 en verder aan het College voor Arbeidsvoorwaarden meegeven dat:

  • Hoewel de gemeente Soest de uitgangspunten van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden onderstreept, moeite heeft met de voorgestelde harmonisatie van de verlofdagen. Dit bevordert niet de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt om te komen werken bij een gemeente.
  • Gemist wordt dat er in de concept arbeidsvoorwaarden geen initiatief wordt genomen om richtlijnen voor een thuiswerkregeling te onderzoeken. Wij voorzien dat er in de komende jaren behoefte voor is en dit anders in een volgend cao pas opgenomen gaat worden.

2. Ruimte - 2266740

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg voor het transformeren van een kantoor naar 4 appartementen in het bestaande kantoor aan de Amersfoortsestraat 126

Beslissing: In te stemmen met het verzoek om vooroverleg voor het realiseren van vier appartementen in het bestaande kantoor aan de Amersfoortsestraat 126.

3. Samenleving - 2403318

Onderwerp: Gasloos bouwen nieuwe kleed-/clubaccommodatie vv Hees

Beslissing: 

  1. In te stemmen met het gasloos bouwen van de nieuwe kleed-/clubaccommodatie voor voetbalvereniging Hees.
  2. De eenmalige investering die hiermee gemoeid is ad € 65.000 met een jaarlast van € 2.375 vanaf 2022 ten laste te brengen van de algemene middelen.
  3. Bovenstaande in de NJN 2020 te verwerken.

4. Samenleving - 2366204

Onderwerp: Huurovereenkomst Willaertstraat 49 te Soest met de stichting Regio-cultuurcentrum Idea te Zeist

Beslissing: In te stemmen met de huurovereenkomst voor delen van het gebouw aan de Willaertstraat 49 te Soest, conform bijgevoegde huurovereenkomst.

5. Ruimte - 2412357

Onderwerp: Verzoek plaatsen tijdelijke stal aan de Peter van den Breemerweg zuidzijde

Beslissing: Geen positieve grondhouding aan te nemen voor de plaatsing van een tijdelijke stal aan de Peter van den Breemerweg zuidzijde.

6. Ruimte - 2397918

Onderwerp: Onderzoek natuur- en milieueducatie (NME) 2020

Beslissing: 

  1. Kennis te nemen van het effectenonderzoek NME in Soest.
  2. Het rapport met bijgevoegde concept brief ter informatie naar de raad te sturen.
  3. In te stemmen met bijgevoegd persbericht.

7. Directie Samenleving - 2418043

Onderwerp: Bestuursopdracht ‘Verkenning (middel)langetermijngevolgen coronacrisis

Beslissing: De bestuursopdracht ‘Verkenning (middel)langetermijngevolgen coronacrisis’ vaststellen.

Naar overzicht