Openbare besluitenlijst 14 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

727421 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Uitnodigingsbrief Stichting Dorpshuis aangaande het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg

Beslissing: In te stemmen met de uitnodigingsbrief aan Stichting Dorpshuis.

717226 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Beantwoording brief Eemland1

Beslissing:

  1. De aanvraag voor extra middelen vanuit Eemland1 af te wijzen.
  2. Bijgevoegde antwoordbrief uit naam van de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest te sturen aan Eemland1.
  3. De raad te informeren via het weekbericht.