Openbare besluitenlijst 15 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

136294 - Staf

Onderwerp: Tijdelijke maatregelen vanwege vertrek gemeentesecretaris

Beslissing:

Voor de periode tot 1 januari 2023:

  1. Mevrouw L.C. Vermond te benoemen tot gemeentesecretaris/algemeen directeur ad interim
  2. Een budget beschikbaar te stellen van maximaal 200.000 euro teneinde het management in staat te stellen om de door het MT noodzakelijk geachte maatregelen te treffen
  3. Het bedrag van maximaal 200.000 euro te dekken uit het budget kwaliteitsimpuls, met dien verstande dat de raad bij de voorjaarsnota 2022 om aanvullende middelen wordt gevraagd indien en voor zover daartoe aanleiding is
Naar overzicht