Openbare besluitenlijst 16 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. RU - 2429596

Onderwerp:  Afwijken van het aanbestedingsbeleid voor inhuur communicatie bureau Dietz

Beslissing: Af te wijken van het aanbestedingsbeleid door toestemming te verlenen voor de inhuur van Dietz Strategie & Communicatie ten behoeve van project Oude Tempel, tot maximum bedrag van 214.000 euro.

2. BBS - 2473539

Onderwerp: Plan van aanpak vervolg stip op de horizon BBS

Beslissing: Instemmen met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein.
 

Naar overzicht