Openbare besluitenlijst 18 februari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. RU - 2466127

Onderwerp: Reactie brief bewonerscollectief ’t Hart-West op ontwikkeling voormalig TBS-terrein.

Beslissing: In te stemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief.

2. 19716

Onderwerp: Wob-verzoek mailing inwoners gemeente Soest.

Beslissing: 

  1. Openbaar maken van de kosten en aantallen van de verzending van een kerstkaart naar alle inwoners van de gemeente Soest.
  2. Niet voldoen aan het verzoek om documentatie waarin de doelstelling van de mailing beschreven staat. 
Naar overzicht