Openbare besluitenlijst 18 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

792898 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Verkenning deelname Gemeente Soest aan Regio Deal 6e tranche Vitale Wijken 2.0

Beslissing: In te stemmen met de verkenning om deel te nemen aan de propositie Regio Deal 6e tranche Vitale Wijken 2.0 met de wijk Smitsveen.

750059 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Tarievenvoorstel kabels en leidingen

Beslissing:

  1. In te stemmen met het uitbreiden van de formatie voor het behandelen van vergunning- en instemmingsaanvragen volgens de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur en dit te dekken uit de verhoging van de legestarieven.
  2. In te stemmen met het aanpassen van de Nadere procedurele en uitvoeringsregels kabels en leidingen (kort: Nadere Regels).
  3. In te stemmen met de uitbreiding van platform MOOR met de aanschaf van de archiefmodule.
  4. Aan de gemeenteraad voor te stellen Artikel 1.32 Telecommunicatiewet van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2024 aan te passen. 

809398 - Staf

Onderwerp: Portefeuilleverdeling college van B&W

Beslissing: De deelportefeuille Onderwijshuisvesting schrappen als onderdeel van de portefeuille Onderwijs en kinderopvang.