Openbare besluitenlijst 20 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

1. 64731 Ruimte

Onderwerp: Willemshoeve - De Meent Collegevoorstel

Beslissing:

  • Projectopdracht Willemshoeve – De Meent vast te stellen
  • Intentieovereenkomst Willemshoeve – De Meent vast te stellen
  • In te stemmen met het toesturen raadsinformatiemail planvorming Willemshoeve – De Meent aan de gemeenteraad
  • In te stemmen met het Persbericht
Naar overzicht