Openbare besluitenlijst 22 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2406368

Onderwerp: Aanpassing Afwijkingenbeleid i.v.m. AirBnB en B&B’s

Beslissing: In te stemmen met de aanpassingen in het Afwijkingenbeleid 2013 om Bed & Breakfast (B&B) en Airbnb te reguleren.

2. Samenleving - 2403504

Onderwerp: Evaluatie Uitvoeringsplan Smitsveen

Beslissing: De tussenevaluatie van het Uitvoeringsplan Smitsveen aan te bieden aan de Raad.

Naar overzicht