Openbare besluitenlijst 23 mei

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

775502 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Beantwoording vragen artikel  46 verkeersoverlast wegwerkzaamheden Soest-Zuid

Beslissing: Instemmen met de beantwoording van de brief van fractie VVD over verkeersoverlast wegwerkzaamheden Soest-Zuid.