Openbare besluitenlijst 23 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

746760 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Benoeming stembureauleden Gemeentelijk stembureau (GSB)

Beslissing: 

  1. Besluit tot het instellen van het gemeentelijk stembureau voor de op donderdag 6 juni 2024 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement.
  2. Benoemt de in bijlage 1 vermelde personen voor het gemeentelijk stembureau.
  3. Mandateert de teamleider Publiekszaken voor het benoemen van de ondersteuners om het GSB bij te staan.
  4. Wijst het gemeentehuis aan als zittingslocatie van het GSB.
  5. Bepaalt vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur als zittingstijden van het GSB op de dag na de verkiezing en op maandag 10 juni; het moment van de inlevering processen-verbaal van de stembureaus na sluiting hiervan en op eventuele hertellingsdag(en).