Openbare besluitenlijst 26 augustus

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2383663

Onderwerp: Nieuwe termijn Cultuureducatie met Kwaliteit

Beslissing:

  1. Ingestemd met een nieuwe termijn Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024).
  2. De burgemeester wijst de wethouder kunst en cultuur, Nermina Kundić, aan om de overeenkomst te ondertekenen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet.
  3. Ingestemd met de gelijkblijvende bijbehorende structurele kosten ad. € 19.147 en deze te dekken uit het budget cultuureducatie zoals in voorgaande jaren.

2. BV/ Financiën - 1297154

Onderwerp: Herijking Treasurystatuut

Beslissing:

  1. Het Treasurystatuut aanpassen met enkele wijzigingen van redactionele aard.
  2. Het aangepaste Treasurys ter vaststelling aanbieden aan de raad.

3. DV Vergunning & Handhaving - 2380061

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom Beckeringhstraat 53

Beslissing: De last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 20 augustus 2019 intrekken.

4. DV Vergunning & Handhaving - 2380068

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom Nieuwerhoekplein 7

Beslissing: De last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 30 april 2019 intrekken.

5. DV Vergunning & Handhaving - 2395959

Onderwerp: Intrekken last onder dwangsom Birkstraat 144

Beslissing: De last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 7 mei 2018 intrekken.

6. DV Vergunning & Handhaving - 2391414

Onderwerp: Beslissing op handhavingsverzoek bouw bijgebouw Korte Brinkweg 30

Beslissing: Het verzoek afwijzen conform bijgevoegd conceptbesluit.

7. Staf - 2395930

Onderwerp: Concept Planningskalender 2020-7

Beslissing: De concept planningskalender 2020-07 aanbieden aan de Agendacommissie.

Naar overzicht