Openbare besluitenlijst 28 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 115698 - Samenleving

Onderwerp: Jaarverslag leerplicht 2020-2021

Beslissing: Voorstel tot besluit:

  1. Vaststellen van het jaarverslag leerplicht, schooljaar 2020-2021.
  2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

2. 115697 - Ruimte

Onderwerp: Beheerplan Slangenbosje te Soest

Beslissing: Het Beheerplan 'Slangenbosje' te Soest vast te stellen.

3. 115423 - Ruimte

Onderwerp: Beantwoording art. 46 vragen over voormalige stortplaatsen

Beslissing: In te stemmen met de beantwoording van de artikel 46 vragen over voormalige stortplaatsen.

4. 114823 - Ruimte

Onderwerp: Zienswijze evaluatie ontheffing de Alliantie

Beslissing: Een positieve zienswijze af te geven m.b.t. de evaluatie van de ontheffing van de Alliantie.

5. 82763 - Ruimte

Onderwerp:  Advies van Adviescommissie Milieu en Ruimte inzake Natuur inclusief bouwen

Beslissing: In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviescommissie Milieu en Ruimte middels bijgaande conceptantwoordbrief.

6. 110123 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Voorstel oninbaar 2021

Beslissing: Een bedrag van € 70.863,60 oninbaar te verklaren.

Naar overzicht