Openbare besluitenlijst 29 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

62982 - Samenleving

Onderwerp: Steunpakket corona lokale cultuur

Beslissing:

  1. In te stemmen met het voorgestelde corona steunpakket voor de lokale cultuur.
  2. In te stemmen met compensatie van het eerste jaar taakstelling (2022).
  3. In te stemmen met dekking vanuit de verstrekte Rijksmiddelen voor ondersteuning van de lokale cultuur.
Naar overzicht