Openbare besluitenlijst 30 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

127291 - Ruimte

Onderwerp: Oude Tempel Artikel 46 vragen POS Klimaattop Glasgow

Beslissing: Instemming met beantwoording brief naar aanleiding van de Artikel 46 vragen die gesteld zijn door de fractie POS over de Klimaattop Glasgow.

125646 - Samenleving

Onderwerp: Uitgangspunten en criteria inzet innovatiebudget

Beslissing:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten en criteria voor inzet van het innovatiebudget voor de transformatie in het sociaal Domein
  2. Kennis te nemen van het proces en format voor maatschappelijke businesscases
  3. De raad te informeren door bijgevoegd raadsinformatiebericht

125425 - Ruimte

Onderwerp: Aanbesteding groot onderhoud toren Petrus en Pauluskerk

Beslissing:

  1. In te stemmen met het verstrekken van de opdracht in 2021 voor de groot onderhoudsbeurt aan de toren van de Petrus en Pauluskerk en opdracht voor begeleiden van de uitvoering
  2. De meerkosten boven het beschikbare budget 140.000 euro te dekken uit de Reserve Onderhoud Gebouwen
  3. De overschrijding te melden in de voorjaarsnota 2022

125406 - Dienstverlening

Onderwerp: Afwijken parkeernota uitbreidingen scholen

Beslissing: Af te wijken van het parkeerbeleid bij de verlening van twee omgevingsvergunningen om twee scholen uit te breiden aan de Paulus Potterlaan 13 en de Oude Utrechtseweg 24 in Soest.

123913 - Ruimte

Onderwerp: Intentieovereenkomst Regionaal Fietsnetwerk Regio Amersfoort 2021

Beslissing:

  1. De intentieovereenkomst Regionaal Fietsnetwerk Regio Amersfoort aan te gaan
  2. Kennis te nemen van het concept burgemeestersbesluit om wethouder Kundić op te dragen om de intentieovereenkomst Regionaal Fietsnetwerk Regio Amersfoort namens de gemeente Soest te ondertekenen

124217 - Dienstverlening

Onderwerp: Handhavingsverzoek overkapping op Draailier 57

Beslissing: Het verzoek om handhaving af te wijzen.

Naar overzicht