Openbare besluitenlijst 4 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

1. Ruimte - 76212

Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Beslissing: 

  1. In te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg, zoals opgenomen in bijlage a bij dit voorstel en kennis te nemen van de eerste aanzet tot 'Opdrachten voor omgevingsprogramma's', zoals opgenomen in bijlage b;
  2. De raad vragen in te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie en vragen kennis te nemen van de eerste aanzet tot 'Opdrachten voor omgevingsprogramma's', zoals opgenomen in bijlage b; 3.
  3. De raad vragen de ontwerp Omgevingsvisie, met imrocode NL.IMRO.0342.OVSOE0001-0201, vrij te geven voor terinzagelegging.
Naar overzicht