Openbare besluitenlijst 5 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

798313 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Regionale reactie energievisie Provincie Utrecht

Beslissing: Instemmen met de gezamenlijke reactie op de Energievisie van de Provincie Utrecht te verzenden voor 7 juni 2024.