Openbare besluitenlijst 5 oktober

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. 117006 - Dienstverlening

Onderwerp: Uitspraak rechtbank over invordering van dwangsommen vanwege autohandel op Dorresteinweg 70

Beslissing: In hoger beroep gaan tegen de rechtbankuitspraak van 2 augustus 2021.

2. 116436 - Samenleving

Onderwerp: SPUK-IJZ (2) aanvraag verlies Optisport eerste half jaar 2021 (zwembad) in verband met coronasluiting

Beslissing:

  1. Een bedrag van 177.921 euro aan te vragen via de rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ 2) om hiermee Optisport tegemoet te komen in het verlies dat zij heeft geleden in het eerste half jaar van 2021 als gevolg van corona
  2. Via een burgemeestersbesluit de bevoegdheid tot het aanvragen en afhandelen van de hierboven genoemde SPUK-IJZ bijdrage over te dragen aan M. Ahlers (beleidsmedewerker sport)
  3. De gemeenteraad informeren over uw besluit

3. 95318 - Samenleving

Onderwerp: Beleidsregel Schuldhulpverlening Soest

Beslissing: Beleidsregel Schuldhulpverlening Soest aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving en deze gewijzigd vast te stellen

Naar overzicht