Openbare besluitenlijst 6 oktober 2020

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2415742

Onderwerp: Grondstoffenaanpak

Beslissing: De raad voor te stellen de Grondstoffenaanpak vast te stellen.

2. Ruimte - 2412273

Onderwerp: Beantwoorden vragen DSN, POS en GroenLinks over situatie rondom de Sloothaak

Beslissing: De vragen van DSN, POS en GroenLinks over de situatie rondom de Sloothaak met de bijgevoegde brief beantwoorden.

3. Ruimte - 2235559

Onderwerp: Gebiedsvisie Dalweg

Beslissing: 

  1. Instemmen met de gebiedsvisie Dalweg.
  2. Op de grondexploitatie gebiedsvisie Dalweg ingevolge art. 55 lid 1 en art. 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen.
  3. De raad voor te stellen:
    • De gebiedsvisie Dalweg vast te stellen;
    • De grondexploitatie gebiedsvisie Dalweg vast te stellen.
  4. Het geprognosticeerde tekort van ca. € 0,6 miljoen ten laste te brengen van de reserve investeringsfonds.

4. Samenleving - 2410834

Onderwerp: Beantwoorden van de vragen art. 46 Reglement van Orde met betrekking tot tegemoetkoming huurders van gemeentelijk vastgoed

Beslissing: In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording aan Soest 2002 naar aanleiding van de gestelde artikel 46 vragen over het kwijt schelden van
3 maanden huur aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

5. Staf - 2410834

Onderwerp: Concept Planningskalender 2020-08

Beslissing: De concept planningskalender 2020-08 aan de Agendacommissie aan te bieden.

6. BV Beleid & Advies Bedrijfsvoering - 2416738

Onderwerp: Referendumverordening elektronisch indienen verzoeken

Beslissing: 

  1. Op grond van artikel 25 van de referendum- verordening Soest 2005 bepalen dat verzoeken tot het houden van een referendum op elektronische wijze moeten worden ingediend.
  2. Op grond van artikel 45 van de referendumverordening Soest 2005 bepalen dat ondersteuningsverklaringen op elektronische wijze moeten worden afgelegd.
Naar overzicht