Openbare besluitenlijst 7 december

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

127606 - Ruimte

Onderwerp: Verkeersplan Soest Zuid - Brief aan gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht ten aanzien van Westelijke Ontsluiting

Beslissing: In te stemmen met het versturen van bijgaande brieven over de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort aan de gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht.

124543 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid

Beslissing: Instemmen met het strategisch informatiebeveiligingsbeleid als kader en basis voor tactische -en operationele plannen en verbeteracties op het gebied van informatiebeveiliging.

127629 - Samenleving

Onderwerp: Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen

Beslissing: De tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle toegangsbewijzen (CTB) vast te stellen.

Naar overzicht