Openbare besluitenlijst 8 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

1. DV/SD - 2477530

Onderwerp: Afhandeling bezwaarschrift in het kader van een WMO-aanvraag 

Beslissing: Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 6 januari 2021, waarin de commissie adviseert het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, niet overnemen en het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestaande besluit te handhaven. Met aanvulling van de motivering waarom de hardheidsclausule niet van toepassing is (die aanvulling is punt 2 onder argumenten van dit advies).

2. RU - 2478478

Onderwerp: Beslissing op bewaar over de weigering tot wijziging bestemmingsplan ten behoeve van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover 1 en 3 

Beslissing: 

De gemeenteraad in kennis stellen van het advies van de bezwaarschriftencommissie en voor te stellen:

  1. In te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar tegen de weigering van 26 november 2020 het bestemmingsplan vast te stellen, ongegrond te verklaren.
  2. In te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie het bezwaar tegen het raadsbesluit van 19 mei 2020 niet-ontvankelijk te verklaren.
  3. Niet in te stemmen met de door de bezwaarschriftencommissie gebruikte gronden tot niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar tegen het raadsbesluit van 7 februari 2019 maar het bezwaar wel niet-ontvankelijk te verklaren.
Naar overzicht