Openbare besluitenlijst 9 februari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Ruimte - 2459940

Onderwerp: Verlenen subsidie EAS 2021 (Programma Energietransitie, pijler wonen)

Beslissing: Een subsidie van € 47.000 te verlenen aan de Stichting EAS Soest in 2021, voor de uitvoering van projecten in de pijler wonen van het Programma Energietransitie 2020-2025.

2. Ruimte - 2460082

Onderwerp: Vaststellen subsidie EAS 2020 (Programma ET, pijler wonen)

Beslissing: 

  1. De subsidie aan EAS voor de werkzaamheden in het Programma Energietransitie in 2020 vast te stellen.

  2. De vaststellingsbrief door de gemeentesecretaris en burgemeester te laten ondertekenen.

3. DV - Vergunning & Handhaving - 2459258

Onderwerp: Besluit op bezwaar afwijzing verzoek om handhaving Insingerstraat 39

Beslissing: 

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften overnemen in de besluitvorming.

  2. Het bezwaar deels gegrond verklaren.

  3. De bezwaarmaker informeren conform bijgaande conceptbrief.

4. Samenleving - 2458864

Onderwerp: Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

Beslissing: 

  1. Instemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
  2. Beslissen om de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde te ondertekenen.
Naar overzicht