Openbare besluitenlijst 9 januari

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

703742 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Beantwoording artikel 46 vragen van de fractie GroenLinks inzake leefbaarheid en bereikbaarheid Kerkebuurt

Beslissing: Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief in het kader van artikel 46 RvO.

693637 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2024

Beslissing: De samenwerkingsovereenkomst 2024 met de GGDrU af te sluiten.

689061 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Herziening afwijkingen inkoopvoorwaarden voor inkoop van Ingenieurs- en architectendiensten

Beslissing: 

  1. Onze herziene Standaardafwijkingen op de De Nieuwe Richtlijn (DNR) 2011 vast te stellen.
  2. Deze tezamen met de DNR 2011 van toepassing te verklaren bij onze toekomstige opdrachten van ingenieurs- en architectendiensten.