Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
11 juni Besluiten college
1. Staf/BV (2361911) Kaderbrief 2021
Beslissing 1. De kaderbrief 2021 vaststellen.
2. De kaderbrief 2021 aan de raad aanbieden met de volgende voorstellen:
a. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021.
b. In te stemmen met de financiƫle uitgangspunten, zoals verwoord in de kaderbrief 2021.
Naar overzicht