Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

19 december Besluiten college
1. SL
(2265046)
Aanvraag (ver)nieuwbouw Griftland College
Beslissing 1. De aanvraag (ver)nieuwbouw van het Griftland College af te wijzen
2. De gemaakte kosten van € 20.933,- incl. BTW voor het scenario-onderzoek aan het Griftland College te vergoeden, en te dekken uit de Reserve Integraal Accommodatiebeleid
3. De onderzoeksresultaten en scenario’s mee te nemen in de nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan 2020
2. SL
(2282892)
Lokaal advies bij stukken voor de Strategische Agenda van Bureau Regio Amersfoort
Beslissing Bijgevoegde brief aan de gemeenteraad, waarin een reactie staat van ons college op de stukken die het Bureau Regio Amersfoort aan onze raad ter vaststelling voorlegt, vaststellen
Naar overzicht