Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

19 maart Besluiten college
1. DV/V&H
2161782
Uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 maart 2019 inzake civiele vrijwaringsprocedure Birkstraat 136a
Beslissing Kennis te nemen van het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2019 inzake civiele vrijwaringsprocedure Birkstraat 136a
2. RU
2161092
De bijgevoegde brief te versturen waarin we er bij
Syntus onder andere op aandringen om in de dienstregeling 2020 een busverbinding tussen Soesterberg en Den Dolder en tussen Soest en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort op te nemen, rekening te houden met de Maximumsnelheid in woonwijken en zero emissiebussen in Soest te laten rijden  
3. DV/V&H
Last onder dwangsom Soester Hoogt 8/8A
 
Beslissing 1. Last onder dwangsom op te leggen met betrekking tot de onrechtmatige bewoning van Soester Hoogt 8/8A
2. Last onder dwangsom op te leggen met betrekking tot de illegale bebouwing van het perceel Soester Hoogt 8/8A
3. Beide dwangsommen vast te stellen op €50.000,- eenmalig
De begunstigingstermijn vast te stellen op 4 maanden na verzending van de brief
Naar overzicht