Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

2 april Besluiten college
1. BV/PIM 2163440 Bestuurlijke verantwoording Ensia BAG- en BGT-registraties 2018 en gemeenteraad informeren via ter inzage legging
Beslissing Vaststellen ENSIA-verantwoordingsrapportages BAG- en BGT-registraties en raad informeren via ter inzage legging
2. DV/V&H 2142036 Extra opdrachten RUD Utrecht 2019: Geluidscontroles evenementen en actualisatie bedrijvenstand
Beslissing De RUD Utrecht voor 2019 incidentele aanvullende opdrachten te geven voor geluidscontroles bij evenementen en de actualisatie bedrijvenbestand
3. RU 2147608 Kosten opsporing en ruiming van ongesprongen conventionele explosieven
Beslissing De gemeenteraad voorstellen de gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van ongesprongen conventionele explosieven vast te stellen op € 123.218,22 (excl. BTW), waarvan € 111.748,22 gemaakt door de gemeente Soest en € 11.470,00 door het drinkwaterbedrijf Vitens.
4. RU 2164598 Verkeersplan Soest-Zuid
Beslissing 1. Op basis van het nieuwe verkeersmodel van de Regio Amersfoort te constateren dat het Verkeersplan Soest-Zuid ongewijzigd kan blijven, met uitzondering van het kruispunt Soesterbergsestraat
2 het kruispunt Soesterbergsestraat een aangepast en minder grootschalig plan voorstellen
Naar overzicht