Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
2 juni Besluiten college
1. DV/V&H (2336844) Beslissing op handhavingsverzoek diverse percelen Kerkstraat en omgeving
Beslissing Het verzoek gedeeltelijk af te wijzen en toe te wijzen conform bijgevoegd conceptbesluit.
2. RU (2351939) Vaststellen bestemmingsplan Wieksloterweg Westzijde 37
Beslissing 1. Het bestemmingsplan "Wieksloterweg Westzijde 37", het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
2. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.
3. DV (2358443) In principe toestaan dat Complete Car Service op Dorresteinweg 70 03 te Soest gevestigd mag zijn
Beslissing In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van Complete Car Service op Dorresteinweg 70 03, door gebruik te maken van de wettelijke afwijkingsmogelijkheid van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
4. ST (2351239) Concept Planningskalender 2020-06
Beslissing De concept planningskalender 2020-06 aan de Agendacommissie aan te bieden.
Naar overzicht