Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
20 mei Besluiten college
1. RU
(2343979)
Bomen effectanalyse plangebied Oude Tempel
Beslissing Kennis te nemen van de rapportage 'Bomen effectanalyse (BEA) Oude Tempel' en de uitkomsten daarvan te gebruiken als advies/input voor toekomstige uitwerking van de stedenbouwkundige planvorming op Oude Tempel
Naar overzicht