Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

27 augustus Besluiten college
1. SL
(2224772)
Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023
Beslissing: Vaststellen van Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023.
2. DV/V&H
(2195774)
1 op 1 gunning juridische medewerkers Vergunning en Handhaving
Beslissing: Op grond van het aanbestedingsbeleid toestemming te verlenen om opdrachten 1-op-1 te gunnen aan:
1. Maandag voor het tijdelijk ondersteunen van de teamleider van het Serviceteam en een overeenkomst tot 1 maart 2020 af ate sluiten met dit bureau.
2. Maandag voor het verlengen van de inhuur van een jurist Vergunningverlening ter vervanging van de jurist die wordt ingezet voor de Omgevingswet.
3. PHNX voor het inhuren van een jurist Vergunningverlening en een overeenkomst af te sluiten met dit bureau.
3. BV
(2226358)
Principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020
Beslissing: Instemmen met het principeakkoord cao gemeenten 1 januari 2019-1 januari 2021 en dit uiterlijk op 6 september 2019 doorgeven aan het College voor Arbeidszaken van de VNG.
Naar overzicht