Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
29 mei Besluiten college
1. VTH & Ruimte
(2354654)
Het vaststellen van randvoorwaarden voor het uitbreiden van terrassen voor het seizoen 2020 in verband met de coronacrisis en het afschaffen van de verruimde mogelijkheden voor het innemen van een tijdelijke standplaats in datzelfde verband
Beslissing 1. Het uitbreiden van bestaande terrassen mogelijk te maken voor het seizoen 2020 door de bijgevoegde randvoorwaarden te hanteren bij de vergunningverlening.
2. De tijdelijke maatregel 'Uitzonderingsgevallen standplaatsenbeleid 2015' in te trekken.
3. Geen kosten in rekening te brengen voor gebruik van gemeentegrond voor terrassen in 2020 en reeds betaalde kosten hiervoor terug te storten.
4. In te stemmen met bijgevoegd bericht aan de gemeenteraad en persbericht.
Naar overzicht