Openbare besluitenlijst college

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Scroll de tabel om meer te zien
9 juni Besluiten college
1. DV/V&H (2355660) Toewijzen handhavingsverzoek mantelzorgunit Lange Brinkweg 67
Beslissing Het handhavingsverzoek van de buren tegen de plaatsing van een mantelzorgunit aan de Lange Brinkweg 67 toe te wijzen.
2. RU/TR (2359170) Beantwoording van de ex. art. 46 RvO vragen van de fractie Democraten Soest Natuurlijk over de omgevingsvergunning houtwal Turfstreek 213 – 251
Beslissing In te stemmen met de beantwoording van de ex. art. 46 RvO vragen van DSN over de omgevingsvergunning houtwal Turfstreek 213 – 251.
3. BV/FIN (2345637) Voorjaarsnota 2020
Beslissing 1. Kennis te nemen van de 1e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2020
2. In te stemmen met:
a. De financiële wijzigingsvoorstellen voor 1.739 miljoen euro incl. benoemde dekkingsvoorstel (opgenomen hoofdstuk 2 (zie tabel kolom drie O).
b. De overige voorstellen voor 379 duizend euro (opgenomen hoofdstuk 2 zie tabel kolom overig).
c. De financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten (hoofdstuk 3 overzicht diverse begrotingsmutaties).
d. De financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie hoofdstuk 3 overzicht diverse begrotingsmutaties).
e. De twee kredietaanvragen van € 127.000 en € 145.000 (zie hoofdstuk 3 programma 1.1 voor bestuurlijke ontwikkeling en programma 3.3 kantplanken kunstgrasveld).
3. De voorjaarsnota 2020 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.
Naar overzicht