Besluiten college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleidsnota's en concrete plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst.