Informatieverzoek Wob

U mag de gemeente (en andere overheidsinstellingen) vragen om bestuurlijke informatie die neergelegd is in documenten openbaar te maken. Over hoe de gemeente handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).