Bezwaarschrift indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw subsidieaanvraag is afgewezen. Of bij de verlening van een kapvergunning of een evenementenvergunning. U kunt dan bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Na de bekendmaking van het besluit heeft u zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie)
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • eventueel: een schriftelijke machtiging

U dient uw bezwaar online bij ons in:

Online bezwaarschrift indienen met DigiD

Of u stuurt het bezwaarschrift naar:

Gemeente Soest
T.a.v. Afdeling Bedrijfsvoering
Postbus 2000
3760 CA  Soest  

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

Voorlopige voorziening

Tegelijk met of na het indienen van bezwaar, kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar al wordt uitgevoerd.

Vertaling

Heeft u het bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven? Dan moet u zelf zorgen voor de vertaling.  

Termijn

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. Deze periode is twaalf weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal zes weken verlengen.

Machtigen

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.