BOA-spreekuur

Vraag voor politie of BOA’s?

Heeft u zelf al geprobeerd het probleem op te lossen? Maar lukt het niet en wilt u daar eens over praten met de politie of een BOA? Of wilt u een toelichting over een regel in de APV of heeft u een andere vraag over wet – en regelgeving?

Spreekuur wijkagent/BOA

Woont u in Overhees, of de Boerenstreek? 

Dit spreekuur is één keer per maand, op de derde dinsdag van de maand van 16:00 uur tot 17:30 uur in de bibliotheek Idea aan de Willaertstraat 49. Woont u elders in Soest, maar bent u toevallig in de bibliotheek? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Woont u in Soesterberg?

In Soesterberg is er iedere vrijdagmiddag van 15:00 tot 16:00 úur een politie/BOA aanwezig in de Linde.

Woont u in Soestdijk t Hart?

Dit spreekuur is één keer per maand, op de laatste donderdag van de maand van 13:00 – 15:00 uur, op de Troelstrastraat hoek Schaepmanstraat in de portaal bus.

Niet voor aangifte doen

Voor het doen van aangifte kunt u niet terecht bij het spreekuur. Dat kunt u maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau (Raadhuisplein 31) doen, of online op internet (politie.nl). Buiten deze tijden kunt u terecht bij het politiebureau in Baarn tussen 07.00 en 23.00 uur.

Wat doen BOA’s?

Om Soest en Soesterberg schoon, veilig en leefbaar te houden, zet de gemeente in de openbare ruimte buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) in. Zij mogen strafrechtelijk optreden tegen kleine ergernissen en werken nauw samen met de politie. In de meeste gevallen spreken BOA's overtreders eerst aan en leggen zij de regels uit, maar BOA's mogen ook boetes uitschrijven.

Voorlichten, toezicht en handhaven

BOA’s hebben een breed takenpakket. Ze houden zich onder andere bezig met: het opsporen van het illegaal dumpen van afval, niet aangelijnde honden, fout parkeren, het plaatsen van aanhangwagens of caravans in strijd met de regelgeving, toezicht op jeugdgroepen (jeugdoverlast), vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte, toezicht houden bij diverse speelplaatsen, huisvuil (rommel) naast containers, verkeersveiligheid bij (basis)scholen, controles van vergunningen, toezicht op de Basisregistratie Personen, inzien van het Digitaal Opkopersregister (om heling te voorkomen) en nog veel meer van dit soort zaken die in de Algemene Plaatselijke Verordening Soest (APV) staan. Handhaven is belangrijk, maar liever voorkomen we problemen. Dat doen we graag samen met u.

Wat zijn de boetes?

U kunt een boete krijgen voor met name overtredingen van gemeentelijke verordeningen (regels). Bijvoorbeeld:

  • Parkeren op gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning: 380 euro
  • Het niet hebben van een parkeerschijf in een blauwe zone en/of te lang parkeren in een blauwe zone: 95 euro
  • Parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan of parkeren zonder parkeervergunning wanneer noodzakelijk: 95 euro
  • Parkeren van een kampeerwagen, caravan, aanhangwagen, etc. waar dat niet is toegestaan, of langer dan mag: 95 euro
  • Niet aanlijnen van een hond buiten daarvoor aangewezen plaatsen op een weg binnen de bebouwde kom: 95 euro
  • Uitlaten van een hond op plaatsen waar dat verboden is of het niet opruimen van hondenpoep: 140 euro
  • Niet bij hebben van ruimmiddel ter verwijderen van hondenpoep: 95 euro
  • Verkeerd aanbieden van afval: 95 euro
  • Illegaal dumpen van afval: 380 euro