Bodemloket

Dit bodemloket toont informatie over de bodemkwaliteit van een groot aantal percelen in de gemeente.

Wat is erop te zien?

Op de bodeminformatiekaart is te zien of er op een locatie bodemonderzoek verricht is dan wel of er in het verleden (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild. Ook zijn de plaatsen van (voormalige) ondergrondse tanks bij particulieren te vinden. U kunt ook de bodeminformatie van de Provincie Utrecht opvragen. Als er geen informatie voorhanden is wil dat niet zeggen dat een locatie schoon is. In Soest zijn wel de verdachte locaties in de bebouwde kom behalve bedrijfsterreinen voor zover nodig onderzocht.

Naar het bodemloket

Rapporten

Als er bodeminformatie bekend is, kunt u hiervan een rapportage opvragen.

Hoe vraagt u een rapportage aan?

U gaat eerst naar het bodemloket. U kunt door te zoeken op adres of perceel een rapport downloaden.

Voor eventuele extra informatie en het opvragen van een rapport kunt u terecht bij Hans de Jong van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (035) 609 34 11 of per e-mail postbus2000@soest.nl t.a.v. H. de Jong.