Bomen kappen

In Soest worden de lanen en parken, bomen in bosrijke woongebieden, waardevolle bomen en monumentale bomen beschermd. Ook worden toekomstig monumentale particuliere bomen beschermd. Voor kappen of rooien van bomen zijn regels opgesteld. Ook ingrijpend snoeien, verplanten en dunnen valt hieronder. Ook zieke en dode bomen vallen onder deze regels.

De beschermde bomen zijn ingedeeld in boomcategorieën:

  1. Bomenstructuren (openbare en particuliere bomen in bv. lanen, parken en parkwijken)
  2. Monumentale bomen (openbare en particuliere bomen)
  3. Waardevolle bomen (openbare bomen)
  4. Particuliere bomen op percelen ≥ 175 m²
  5. Overige openbare bomen

Bomenkaart met beschermde bomen

Alle beschermwaardige bomen zijn opgenomen op de Bomenkaart (de bomenkaart staat in de lijst met plannen) van Soest. Daarnaast staan de monumentale en waardevolle bomen in een register (bomenlijst) (pdf, 354 KB) om ze duurzaam te beschermen.

Wel of niet kappen?

Voor de beschermwaardige bomen verlenen wij in principe geen vergunning voor kap. Een vergunning verlenen wij alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als kap nodig is voor de veiligheid. Als beschermwaardige bomen toch moeten worden gekapt, geldt altijd een herplantplicht.

Voor de bomen in categorie 4 en 5 kunt u een kapvergunning aanvragen. Het is mogelijk dat u na het kappen een herplantplicht heeft. U krijg alleen een vergunning als de boom geen beschermwaardige boom is.

Om verspreiding van boomziektes te voorkomen, kunnen wij beslissen dat een zieke boom behandeld of eventueel gekapt moet worden. U moet voor de behandeling van de zieke boom de instructies van de gemeente volgen. Voor het kappen van een zieke boom heeft u in bepaalde gevallen een ook vergunning nodig.

Wilt u een boom kappen en de stamomtrek minimaal 30 cm? Dan heeft u een vergunning nodig als:

  • de te vellen boom als monumentale boom op de Bomenkaart staat
  • de te vellen boom/bomen deel uitmaken van een bomenstructuur op de Bomenkaart
  • uw perceel zich in een parkwijk op de Bomenkaart bevindt
  • uw perceel groter is dan 175 m² én de boom dikker is dan 80 cm stamomtrek (gemeten op 1.30 meter boven maaiveld)

Woont u buiten de bebouwde kom, dan kunt u ook te maken hebben met de Boswet. Neem voor meer informatie contact op met Team Vergunning & Handhaving.

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. U kunt met uw DigiD inlogcode een aanvraag indienen. U kunt via het loket ook controleren of u een vergunning nodig heeft. In het stappenplan (pdf, 212 KB) kunt u kijken hoe de aanvraag werkt.

Kosten

Het aanvragen van een kapvergunning kost € 78,80 (tarief 2018).

Hoe werkt het?

In de regel geldt bij een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met zes weken. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kun u bezwaar maken Doe dit binnen zes weken.