Burgerinitiatief

Via een burgerinitiatief heeft u als inwoner rechtstreeks invloed op de politieke agenda. Door het indienen van een verzoek voor een burgerinitiatief zet u een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering.

Voorwaarden

Het burgerinitiatief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan over een onderwerp dat valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad (Het kan dus niet gaan over een klacht of een bezwaar)
  • Het mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad binnen twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen
  • Het voorstel bevat een omschrijving en toelichting
  • Het verzoek moet ondertekend zijn door de indiener
  • Er moet een lijst met vijftig ondersteunende handtekeningen zijn

Wat te doen?

Een verzoek voor een burgerinitiatief dient u in bij de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

  • Digitaal: Stuur een e-mail naar: postbus2000@soest.nl t.a.v. Griffie
  • Schriftelijk: Stuur uw stukken naar Postbus 2000, 3760 CA Soest, t.a.v. Griffie

Hoe werkt het?

In de eerstvolgende raadsvergadering beslist de gemeenteraad over de toewijzing van het verzoek. Er moet wel minimaal een week zitten tussen het indienen van het voorstel en de raadsvergadering.

Bij de bespreking van het burgerinitiatief krijgt de indiener de gelegenheid het voorstel mondeling toe te lichten. Vervolgens komt het initiatief op deze website te staan. Andere inwoners van Soest hebben nu de mogelijkheid het initiatief digitaal te ondersteunen.

Bij voldoende steunbetuigingen kunt u het burgerinitiatief indienen. De gemeenteraad is dan verplicht het voorstel te behandelen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het indienen van een burgerinitiatief kunt u terecht bij de raadsgriffie. Behalve een burgerinitiatief, kunt u ook een referendum houden.