College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De taken en onderwerpen zijn verdeeld tussen de wethouders en de burgemeester. Het college vergadert elke dinsdag. Dan worden voorstellen van de ambtelijke organisatie besproken. Bijvoorbeeld over subsidies, aanvragen om een omgevingsvergunning, werkzaamheden of grote projecten. Soms neemt het college zelf een besluit en in andere gevallen moet het college de voorstellen voorleggen aan de gemeenteraad.