Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Woningwet schrijft voor dat een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voorgelegd moet worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, die bekijkt of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw aanvraag door de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart zo onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening.

Deze commissie moet haar advies baseren op de volgende criteria.

Het nieuwe bouwwerk moet passen bij:

  •     de bebouwing die er al staat
  •     de openbare ruimte
  •     het landschap
  •     de stedenbouwkundige context

Het nieuwe bouwwerk moet goed zijn. Bijvoorbeeld wat betreft de

  •     grootte
  •     structuur
  •     detaillering
  •     materiaalkeuze
  •     kleurstelling

De delen van het bouwwerk moeten logisch met elkaar samenhangen.

Voordat de welstandscommissie een uitspraak kan doen moet het verzoek om vooroverleg wel eerst planologisch te zijn goedgekeurd.