Contact met de raad

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent er dus van harte welkom om aanwezig te zijn. Wilt u meepraten over een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht:

Avond Samenleving

Tijdens de avond Samenleving kunt u over het onderwerp meepraten.

Opiniërende Raadsbijeenkomst

Tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over het geagendeerde onderwerp, tenzij het onderwerp de week ervoor al geagendeerd was tijdens de avond samenleving. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per spreker met een maximum van 15 minuten per agendapunt. In deze 5 minuten kunt u uw mening of visie geven over het te bespreken onderwerp.

Tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst kunt u ook inspreken over een niet geagendeerd onderwerp. Hieronder wordt verstaan een onderwerp dat niet in een periode van drie maanden voorafgaand aan de opiniërende raadsbijeenkomst besproken is door de raad. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per persoon, met een maximum van 15 minuten per opiniërende raadsbijeenkomst.

Voor het inspreken en het spreekrecht kunt u zich tot aanvang van de bijeenkomst melden bij de griffier, de heer M. van Vliet. U kunt ook contact met hem opnemen over het spreekrecht.

Hoe komt u met de raad in contact?

De raad wordt ondersteund door de griffie.

U kunt reageren via het contactformulier raad:

Uw reactie wordt verzonden naar de gehele gemeenteraad.

Wilt u één raadslid mailen? Dan kan, de mailadressen staan bij de contactgegevens bij de leden van de gemeenteraad.

Als u post wilt verzenden aan raadsleden of fracties kunt die sturen naar:

De Griffie
Postbus 2000
3760 CA  Soest