Aangepaste dienstverlening

Onze dienstverlening blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel maken we aanpassingen vanwege het coronavirus. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Heeft u een afspraak bij de gemeente?

Wij vragen u niet te komen als u klachten heeft als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts. Annuleer dan zelf uw afspraak of neem bij spoed contact op met het telefoonnummer 035–609 34 11. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. De wachttijd aan de telefoon is mogelijk langer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Afhalen alleen op afspraak

Wilt u uw rijbewijs of reisdocument afhalen? Dit kan alleen op afspraak.

Wat zijn de gevolgen op onze dienstverlening?

Burgerzaken

Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of als het spoed heeft. Denk aan geboorteaangiftes of wanneer uw reisdocument of rijbewijs binnen 14 dagen verloopt. Als u niet komt, annuleer uw afspraak. Veel producten en diensten kunt u digitaal aanvragen op deze website.

Balie belastingen / WOZ

De balie belastingen / WOZ is alleen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur via het algemene telefoonnummer 035-609 34 11.

Huwelijken

De ceremonies van huwelijken en partnerschapsregistraties gaan gewoon door. Uitgebreide ceremonies in het gemeentehuis vinden plaats met een maximum van 45 personen inclusief bruidspaar/partners. 

Uitgebreide ceremonies op locatie kunnen onder voorwaarden ook plaatsvinden. Uiteraard blijven de landelijke richtlijnen en ons eigen beleid gelden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Ingang Sociaal Domein

De Ingang Sociaal Domein (WMO team, Sociaal Team, Jeugdteam en W&I) is alleen telefonisch geopend van 8.30 tot 12.30 uur via het algemene telefoonnummer 035-609 34 11. Alleen als het echt nodig is, wordt een huisbezoek gedaan.

Vergunningen

De balie van het Omgevingsloket en de Drank- en Horecawet is gesloten voor publiek. Wilt u een bouwplan, bouwtekening of constructiestukken inzien? Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer 035-609 34 11 (bereikbaar tussen 8.30 en 12.30).

RMN / Afval / Recyclingstation

Informatie over de bereikbaarheid en maatregelen van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en het Recyclingstation, vindt u op de website van  RMN.