Huurders van gemeentelijk vastgoed

Door de coronamaatregelen van de rijksoverheid is een aantal huurders van gemeentelijk vastgoed in de problemen gekomen met het betalen van de huur aan de gemeente. De gemeente wil binnen haar mogelijkheden deze huurders tegemoetkomen.

In maart van dit jaar hebben huurders van het gemeentelijk vastgoed een brief van de gemeente gehad waarin werd aangeboden om uitstel te krijgen van het betalen van de huur over de maanden april, mei en juni 2020. 

Het college heeft besloten kwijtschelding van 50% van de huur te verlenen voor huurders over de maanden april, mei, juni en oktober en eventueel november en december 2020 als huurders aantoonbaar door de coronacrisis niet aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen.

Voor het restant van 50% aan huurpenningen blijven huurders gebonden aan de huurovereenkomst en de verplichting tot het betalen hiervan. Er kan hiervoor een betalingsregeling getroffen worden lopend tot eind 2022.

Om te kunnen voldoen aan de rechtmatigheid van de kwijtschelding zijn minimale voorwaarden vastgesteld. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze maatregel, kunt u contact opnemen met Agnes Grommers via postbus2000@soest.nl, t.a.v. A. Grommers.